Indkaldelse til generalforsamling 2023

Dagsorden iflg. vedtægterne: Valg af dirigentValg af protokolfører og 2 stemmetællereFormandens beretningRegnskabIndkomne forslagFastsættelse af kontingentValg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanterValg af revisor og suppleantEventuelt Eventuelle forslag, der ønskes...