Fejø Møllelaug

Søndag den 6. juni 2021. kl.14.00

Grundet coronasituationen blev generalforsamlingen 2021, der var annonceret til afholdelse den 27.marts 2021, fyttet til søndag den 6. juni 2021. Generalforsamlingen afholdes på Fejø Mølle.

Dagsorden ifg. vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af protokolfører og 2 stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag. Bestyrelsen har 2 forslag tilGeneralforsamlingen.

  Det ene forslag er en ændring af vedtægterne.

Ændringerne er primært begrundet i opdatering af §2 om formål. Tillige er

medtaget nogle mindre opdateringer.
Det andet forslag er en anmodning til Generalforsamlingen om, at Fejø Møllelaug bør have mulighed for at blive registreret som momspligtig,

 1. Fastsættelse af kontingent
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 3. Valg af revisor og suppleant
 4. Eventuelt

Bestyrelsen har forslag til ændring af vedtægter, som primært vedrører præcisering af formål. Tillige anmoder bestyrelsen om, at foreningens status ændres, så det bliver muligt at blive momspligtig.
Eventuelle andre forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes senest 2 uger inden generalforsamlingen til Fejø Møllelaugs formand : Jan Holger Kristensen, Herredsvej 263, 4944 Fejø , eller på e-mail: Autentikadk@gmail.com

Forslag til vedtægtsændringer vil blive lagt på fejoemoelle.dk snarest og senest 1 uge før Generalforsamlingen.
.
Dørene åbnes for interesserede kl. 13. Der vil være mulighed for at købe Horslunde bagerens rugbrød og ”Møllekage”.

Under generalforsamlingen serveres der kaffe og kage.

Vel mødt
Bestyrelsen Fejø Møllelaug

Kontingentet kan indbetales på Møllelaugets konto nr. 0693 – 0000919012