Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af protokolfører og 2 stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  8. Valg af revisor og suppleant
  9. Eventuelt

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til Fejø Møllelaugs formand Steen Blaabjerg på email steen.i.blaabjerg@gmail.com senest 4. februar 2023.
Under generalforsamlingen serveres kaffe/the og kage.
Husk at indbetale kontingentet på 100 kr. til møllens konto 0693 919012 med angivelse af navn og email-adresse.

Vel mødt
Bestyrelsen Fejø Møllelaug

Fejø Møllelaug A.m.b.A. beliggende Herredsvej 278 A, 4944 Fejø
CVRnr 32489966 P.nr.10156330422 Bankkonto reg.nr konto 0693-919012