Fejø Mølle

Kom og oplev historiens vingesus i vores mølle, der igen kan køre og male mel som i gamle dage.

Hos møllepigerne kan du købe is, kaffe og lagkage.

Kom og vær med når der spilles musik og når vingerne drejer i vinden. Året igennem mødes folk fra nær og fjern til festlig sammenkomst på Fejø Mølle. Der afholdes en håndfuld arrangementer, hvoraf de fleste foregår udendørs med musik og taler. Nogle gange er det indendørs, særligt dem om vinteren. Det vil altid være muligt at få serveret kaffe og kage.

Ordinær generalforsamling

18. marts

kl. 14-16

Byggeriet af møllehuset er blevet en realitet efter Fejø Møllelaug i 2018 fik mulighed for at erhverve den jord, der ligger omkring møllen. Efter at have besluttet udformningen af bygningen, lykkedes det i de efterfølgende år at finde finansiering bl.a. via fonde, samt skaffe de nødvendige myndighedsgodkendelser og et tilbud på opførelse, som vi kunne godkende indenfor budgettet.

Huset bliver opført i traditionel stil, som passer til den flotte mølle, og i bæredygtige materialer. Tømrermester Michael Sørensen fra Horslunde står i spidsen for byggeriet, og samarbejder bl.a. med lokale folk på øen.

Finansiering af byggeriet kommer fra

  1. Landdistriktspuljen under Indenrigs- og Boligministeriet (tidligere under Erhvervsministeriet)
  2. LAG-midler fra “Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Europa investerer i landdistrikterne”
  3. Lolland Kommune
  4. Egen finansiering Fejø Møllelaug
Nyt hus til koncert, kursus og kultur events ved Fejø Mølle er sponsoreret af LAG Småøerne med midler fra EU

Møllenyt

Indkaldelse til generalforsamling 2023

Dagsorden iflg. vedtægterne: Valg af dirigentValg af protokolfører og 2 stemmetællereFormandens beretningRegnskabIndkomne forslagFastsættelse af kontingentValg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanterValg af revisor og suppleantEventuelt Eventuelle forslag, der ønskes...

Tak for sommersæsonen 2022

Fejø Mølle er lukket for denne sæson. Møllepigerne siger tak til alle, der kom forbi til kaffe og lagkage, og Møllelauget takker for støtte og opbakning til det frivillige arbejde på møllen. Der kan bookes besøg udenfor sæsonen, hvis man er en gruppe på minimum 8...

I cafeen er der altid kaffe på kanden og lagkage klar til at blive nydt i møllens smukke omgivelser. På hylderne er der spændende lokale produkter der frister.

}

Åbningstider

I juni er der åbent lørdage og søndage fra kl. 13.30-16.30.
I juli er der åbent alle dage undtagen tirsdage,
fra kl 13.30 – 16.30
I august er der indtil den 14. august åbent alle dage, undtagen tirsdage, fra kl. 13.30-16.30
Resten af august er der åbent lørdage og søndage fra kl 13.30-16.30.

Bestil besøg

Grupper på mere end 8 personer kan bestille et besøg uden for åbningstid. Skriv til info@fejoemoelle.dk.

Ring

Fejø Mølle modtager selskaber til kaffe & lagkage. Ring til Birthe for at høre mere på tlf: 24 26 35 03  

Fejø Mølles historie er lang. Møllen har haft flere op- og nedture. Se fotos fra gamle dage og gå på opdagelse i arkivets skuffer.

At få bygget møllen op til det den er i dag har været et kolossalt stort arbejde. Mange frivillige har i samarbejde med professionelle arbejdet på det i mange år.
Projektet var delt op i flere faser, hvor det praktiske arbejde med genopbygning af møllen blev varetaget af professionelle håndværkere.

Der er mange frivillige folk til at drive Fejø Mølle. Krøgerne som drejer møllehatten rundt når det blæser meget og justerer på vingerne så vandet kan løbe af efter regnvejr. Møllepigerne som sørger for arrangementer, café og butik. Bestyrelsen der tager tørnen med økonomi, drift og vedligehold.

Send en besked

Vi vil meget gerne høre fra dig, uanset om det er godt eller skidt, det du har at sige – eller måske har du en god ide vi kan gøre noget ved.

Bliv medlem

Der er altid plads til en til. Passiv eller aktiv. Du er altid velkommen.