Genopbygning

Det store arbejde

Genopbygningen af Fejø Mølle er foregået i tæt samarbejde mellem professionelle og Fejø Møllelaug, som har bidraget til det omfattende restaureringsarbejde med stor frivillig arbejdsindsats.

Projektet er delt op i flere faser, hvor det praktiske arbejde med genopbygning af møllen er varetaget af professionelle håndværkere.

Efter udskiftning af 10.000 mursten, en del af den indre trækonstruktion og hele galleriet, er der åbnet en butik i undermøllen.

I 2007 blev der sat højben på møllen, hvorved selve møllekroppen tog form. Højbenskonstruktionen blev først beklædt med brædder, og i 2008 er møllekroppen gjort helt færdig, idet der uden på brædderne er sat en beklædning af ca. 7.500 spån.

I 2010 er møllehatten færdiggjort og monteret, ligesom det tidligere maskinhus er genopført og indrettet med toilet.

I 2011 blev Undermøllen renoveret, og der er indrettet en møllebutik med lille cafeområde.

I 2012 er arbejdet med at få retableret møllevingerne færdiggjort

Opmåling og nedtagning

Før nedtagning af møllekroppen blev møllebygningen målt op, og der blev fremstillet detaljerede tegninger af hele bygningen. Opmålingen blev lagt i hænderne på konstruktørstuderende på Industri- og Håndværkerskolen i Nykøbing Falster.

Undermøllen

I møllens murstensdel (undermøllen) er der udskiftet omkring 10.000 sten. Murerarbejdet blev udført af lærlinge fra Industri- og Håndværkerskolen i Nykøbing Falster under instruktion af en lærer.

Tømrerentreprisen i fase 1 omfattede desuden renovering og udskiftning af bjælkelag i murstensdelen. Denne opgave blev udført af lærlinge fra Industri- og Håndværkerskolen, assisteret af en lokal tømrer.

Omgangen – galleriet

Det var noget af et kunsstykke at rekonstruere omgangen, da den ikke længere eksisterede. Ved hjælp af beregninger af møllens øvrige dimensioner og fremspring i murværket, samt gamle fotografier, er det lykkedes at genskabe en kopi af den originale omgang.

Omgangen er konstrueret af nyt Douglas-træ, som er blevet tilskåret, høvlet og færdigbehandlet af møllelaugets medlemmer.

Professionelle tømrere har herefter nøje tilpasset og opsat træværket. Man har valgt at forstærke dækket (gulvet) af hensyn til den større belastning man må forvente i fremtiden.

Højben og møllekrop 

Fagligt stillede restaureringen store krav til tømrene, da alt tømmer var bevaret, men i en stand der ikke kunne genbruges 100 pct. Derfor var en reparation af de gamle dele nødvendig, ligesom der måtte anvendes de gamle nedbrudte dele som model for nye tilsvarende dele i de tilfælde, hvor det var så medtaget af råd, at udskiftning var en nødvendighed. Det blev udskiftet med nyt Douglas-træ og kombineret med det originale.

Alt træ blev inden opsætning malerbehandlet imod svamp o.l. Mølleskelletet beklædes afslutningsvis med brædder med not og fer, og kroppen har herefter taget form. Alt arbejde blev gennemført med professionelle tømrere og møllerbyggeren som konsulent og rådgiver.

Stjernehjul

En ekstra udfordring i denne fase var stjernehjulet, som er placeret i møllens øverste del. Det viste sig, at det ikke var nok at restaurere stjernehjulet, men helt at rekonstruere det. Fase 3 er afsluttet i 2007.

Porte, vinduer og spån

Fase 4 er udført i 2008. Fem vinduer og to porte er monteret i møllekroppen. Oprindelig troede man, at nogle af vinduerne og den ene port kunne restaureres, men alle viste sig at være så medtagne af tidens tand, at nye måtte fremstilles. I overgangen mellem møllekrop og murværk er monteret et ”skørt” i kobber og beklædt med tagpap. Dette leder regnvand væk fra muren, så denne ikke beskadiges. Endelig er hele møllekroppen beklædt med ca. 7500 nye spån af lærketræ.

Møllehat, aksel og krøjeværk

Er påbegyndt i slutningen af 2008. Den gamle møllehat var så medtaget af råd, at der fremstilles en helt ny. Dele af den gamle bruges som model. Ved rekonstruktionen måtte håndværkerne støtte sig til gamle billeder af møllen fra Fejø Lokalhistoriske Arkiv og Museum. Der er endvidere fremstillet ny mølleaksel, krøjeværk, svans og perse.

Maskineri

Maskineri (sigter m. m.) i de underste etager skal efterses og renoveres.

Møllevinger

Vinger er udført efter de gamle forskrifter med hovedstykke, spidsen og lasken, som er en dansk tradition, samt rekonstrueret i videst muligt efter gamle fotos. Opgaven var så speciel, at den er løst af en møllebygger.

Toiletbygning

Der er etableret et nyt handicapvenligt toilet i det gamle maskinhus.