Folkene bag møllen

Fejø Møllelaug

Møllelauget blev stiftet af en række beboere i 1996 for at genetablere møllen.

Møllelaugets formål er at istandsætte og bevare Østerby Mølle – fra 2014 kaldet Fejø Mølle – i fuld driftsmæssig stand som et historisk mindesmærke, som en turistmæssig attraktion og som et mål for lokalhistorisk undervisning.

Genopbygningen af Fejø Mølle blev dengang professionaliseret. Inden da var projektet i væsentlig grad baseret på frivillig arbejdskraft og på arbejdskraft leveret som aktiveringsydelser gennem det der dengang hed Ravnsborg Kommune.

Driften af møllen udføres i dag af frivillig arbejdskraft fra bestyrelsen og møllens medlemmer. Der hyres til tider professionel arbejdskraft på kontrakt til mere specielle opgaver.

Nu da møllen er færdigbygget er næste store arbejde at få endnu mere liv og glade dage på møllen både for lokale og for turister.

Møllepigerne

En større gruppe frivillige stiller op når der skal sørges for lagkager og kaffe, sælges ting og sager i butikken, arrangeres begivenheder og en helt masse andet. Møllepigerne får det hele til at køre rundt.

Krøgerne

Møllehatten skal drejes rundt med jævne mellemrum ellers bliver det hele skævt. Vingerne skal drejes lidt efter regnvejr så de ikke rådner. Det er krøgerne, en samling frivillige, der på skift står for den tjans.

Visionerne

Vi har mange ideer til hvad vi skal bruge møllen til fremover. Der er en del, der synes at vi kan få gang i produktion af mel. At få bygget en tilbygning, der skaber nye muligheder for aktiviteter på Møllen.  Skaffe parkering til biler og busser.

Der kan måske afholdes bagekurser i møllen. Arrangeres endnu flere koncerter. Synes du der mangler noget? Kom endelig frem med det. Send os en mail.

Bestyrelsen

De ni medlemmer af bestyrelsen har nok at se til. Møllen er bygget færdig og i fuld drift, men der kommer hele tiden nye initiativer til, der skal føres ud i livet.

Vores donatorer

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

Augustinusfonden

Kulturarvsstyrelsen

Realdania

Sparekassen Lollands Gavefond

Skov- og Naturstyrelsen

Fejø Erhvervsråd

Private donatorer

Fejø-Fonden

 

Links til andre møllesider

www.moelleforum.dk
Dansk Mølleforum er en hjemmeside tilhørende Lise Andersen. Siden beskæftiger sig med de gamle vand- og vindmøller. Her på hjemmesiden fortæller jeg om min forskning og om nyheder i forbindelse med bevaringen af vore gamle møller.

www.danskmoellerforening.dk
Dansk Møllerforening

* landsdækkende forening
* støtter arbejdet med bevaring af vind– og vandmøller
* samler alle mølleinteresserede
* formidler kontakt og faglig viden om historiske møller
* udgiver bladet Møllen 6 gange årligt
* medarrangør af Dansk Mølledag den 3. søndag i juni

www.moellebygger.dk
Adresse på en møllebygger