Events

Ordinær generalforsamling

 

Lørdag 18. marts kl. 14-16

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører og 2 stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisor og suppleant
9. Eventuelt
Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til Fejø Møllelaugs
formand Steen Blaabjerg på email steen.i.blaabjerg@gmail.com senest 4. februar 2023.
Under generalforsamlingen serveres kaffe/the og kage.
Husk at indbetale kontingentet på 100 kr. til møllens konto 0693 919012 med angivelse af navn og
email-adresse.

Vel mødt
Bestyrelsen Fejø Møllelaug