Vær med på møllen

Kunne du tænke dig at blive medlem af Fejø Møllelaug eller hjælpe med diverse opgaver på møllen?Skriv til os her.

Bliv medlem af møllen

Som medlemmer kan optages personer, foreninger, firmaer og selskaber med interesse i Fejø Mølles bevarelse. Det koster 100,- kr. om året.

Du kan tilmelde dig på Møllen eller ved indbetaling til møllens bankkonto.

Bankkonto nr. er 0693 0000919012.

Fejø Møllelaug CVR nr. er 32489966